Jako výchozí stránky použiji https://www.howtoforge.com/tutorial/install-apache-with-php-and-mysql-lamp-on-debian-stretch/

1. MariaDB
apt-get -y install mariadb-server mariadb-client
mysql_secure_installation

a/ zadám root heslo

b/ change the root password ?  yes

New password: zadám

Re-enter: zadám znovu

Remove anonymous users ? yes

Dissalow root  login ? yes

Remove test database ..? yes

Reload ...? yes

2. Apache2

apt-get -y install apache2

3. PHP

apt-get -y install php libapache2-mod-php
service apache2 restart

4.Mysql a MariaDB podpora PHP 

apt-cache search php
apt-get -y install php-mysql
apt-get -y install php-curl
apt-get -y install php-gd
apt-get -y install php-intl
apt-get -y install php-pear
apt-get -y install php-imagick
apt-get -y install php-imap
apt-get -y install php-mcrypt
apt-get -y install php-memcache
apt-get -y install php-pspell
apt-get -y install php-recode
apt-get -y install php-sqlite3
apt-get -y install php-tidy
apt-get -y install php-xmlrpc

5. Phpmyadmin

apt-get -y install phpmyadmin
/vše yes, heslo root/

6. Doladění  root práv

sudo mysql -u root -p

MariaDB>
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'phpmyadmin'@'localhost' WITH GRANT OPTION;

MariaDB>
CREATE USER 'meteo'@'localhost' IDENTIFIED BY 'heslo pro meteo uzivatele'; /pokud máme useradd uživatele založeného, jinak přeskoč/

MariaDB>

USE mysql;

MariaDB [mysql]>

UPDATE user SET plugin='mysql_native_password' WHERE User='root';

MariaDB [mysql]>
FLUSH PRIVILEGES;
exit
service mysql restart

Teď bychom se měli na root a heslo dostat do phpmyadmin. 


Doplněno 29.3.2020 : na verzi Buster je problém instalace PHP, je potřeba ji nainstalovat takto :

sudo apt update && sudo apt -y upgrade
sudo apt -y install php php-common

  kontrola : php -v

Problém s chybou Warning in ./libraries/plugin_interface.lib.php#551 count(): v phpmyadminu

 Mě se osvědčilo stahnou nejnovější verzi phpmyadminu a přepsat starou v /usr/share/phpmyadmin

systemctl restart apache2

a Ola Ola La, vše jede.