Na síti mám několi RB a na Mikrotiku se jména RB objevují jako raspberrypi. Proto je dobré si je pojmenovat. V terminálu spouštím "su raspi-config" a v položce Network Options odklikneme N1 Hostname a zadáme svoje označení. Restart a máme svoji změnu.