1. Nejdříve stahneme https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/ STRETCH LITE verzi.
2. Rozzipujeme a Win32 Disk Imagerem (alt.portable zde) zapíšeme /write/ img na SD kartu 8gb

video
3. Vložíme SD kartu do RB, zapojíme HDMI kabelem TV, LAN, klávesnici, jakmile naskočí na obrazovce TV login přihlásíme se pi/raspberry
4. Zadáme sudo raspi-config a zapneme ve volbě 5 SSH a ve volbě 4 jazyk cs utf8 , zone Praha, zkusíme 6. overclock 7.  Expand Filesystem - pokud je SD karta větší než 4GB je potřeba touto volbou rozšířit místo do velikosti karty (zkontroluje po restartu příkazem DF)
5. Z příkazu ifconfig zjistíme IP adresu RB přidělenou routerem.
6. Můžeme od RB odpojit TV, klávesnici

7. Z  PC prostřednictvím Putty se přihlásíme na IP adresu a nainstalujeme doplňky.

video
Commandera sudo aptitude install mc

(zapneme v Options - Use internal edit a v Panel options - Lynx-like motion, tj interní editor a pohyb po adreářích jen šipkami, uložíme -Save setup
založíme uživatele sudo adduser pasikpe 

video 

video

a FTP klienta sudo aptitude install proftpd
8. Změnit heslo root /sudo passwd root/ a pi /sudo passwd pi/

Tak to bychom měli. Doporučuji konfiguraci zazálohovat tj. SD prostřednictvím Win32 Diskem Imagerem.

video

 

Změna 2019: aptitude se musí nahradit apt-get, je možné, že před instalací doplňků se bude muset dát příkaz apt-get update